Новини на компанията

Първата безжична уеб видео конферентна камера

2021-03-05

Huddlecam Air, позволява достъпни, рентабилни, но професионални инсталации за usb камери за видео системи в конферентна зала.

HuddlecamHD от Даунингтаун, Пенсилвания разработи и пусна първата камера за безжична видеоконферентна зала. Новата безжична камера, наречена Huddlecam Air, осигурява връзка с почти нулева латентност за видеоконферентна връзка през USB 3.0 към всеки съвременен Mac или PC компютър.
До Huddlecam Air потребителите на конферентната зала бяха изправени пред нежелани и неприятни избори за инсталиране на камерите за конферентни зали. Huddlecam Air елиминира нуждата от кабели между компютрите, разположени на масата в конферентната зала, и видеокамерите, които обикновено са монтирани на предната стена. Чрез премахването на кабелите инсталирането на оборудване за видеоконферентна връзка и камери става бързо, просто и безжично. Без Huddlecam Air типична инсталация на камера за видеоконференции означава бъркотия от кабели на масата в конферентната зала и през пода на конферентната зала. Huddlecam Air дава възможност на почти всеки да настрои чиста, професионална инсталация за видеоконференции, която предоставя на крайните потребители готова за използване система.